Xianju
Xianju
CN
Xianju
Mometasone Furoate Gel
5g:5mg
Gel
Indications: used for the treatment of eczema, neurodermatitis, atopic dermatitis and skin pruritus.
Return XianjuXianju