Xianju
Xianju
CN
Xianju
Yiqing (Mometasone Furoate Nasal Spray)
60press *1 bottle
Indications: used for treating seasonal or perennial rhinitis in adult, teenagers and children aged 3-11 years.
Return XianjuXianju